Blog > Komentarze do wpisu
kostium czy rzeĽba? dooperelle

Nick Cave to amerykański artysta – rzeĽbiarz, tancerz i performer. Twórca najczę¶ciej kojarzony jest z kostiumo-rzeĽbami. Dziwaczne, wymy¶lne stroje powstaj± z przeróżnych materiałów, m.in. z plastikowych guzików, koralików i piór, a także elementów wykonanych na drutach. Jego pierwszy kostium powstał z gałęzi, s± też takie, które wykonał z ludzkich włosów. Prace Cave`a nawi±zuj± do tradycyjnych afrykańskich kostiumów i masek obrzędowych. Widzom prezentowane s± jako statyczne rzeĽby lub ruchome elementy. Moim zdaniem s± bardzo ciekawe, niektóre wywołuj± u¶miech, inne trochę mnie przerażaj±... Obejrzyjcie poniższe przykłady – warto po¶więcić chwilę i zobaczyć co innym w duszy gra :) 

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

rękodzieło artystyczne - dooperelle.pl

wtorek, 04 paĽdziernika 2011, dooperelle

Polecane wpisy